Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2017

Nghiên cứu xây dựng công cụ đo kiểm và đánh giá chất lượng mạng di động 4G (LTE). Luận văn ThS. Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Nghiên cứu mô hình phân lớp câu hỏi và ứng dụng. Luận văn ThS. Hệ thống thông tin

Nghiên cứu thuật Toán học máy áp dụng cho hệ thống giám sát và nhận dạng hành vi trên bò: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Nghiên cứu và đề xuất phương pháp mô hình hóa tri thức cho hệ thống văn bản luật

Giảm thiểu tối dda thiệt hại do thông tin sai lệch gây ra trên mạng xã hội trực tuyến

Khảo sát và chế tạo màng mỏng nano ZnO bằng phương pháp solgel định hướng ứng dụng trong bộ nhớ sắt điện

Nghiên cứu chế tạo thiết bị la bàn điện tử dựa trên vật liệu multiferroics cấu trúc micro-nano : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn bảo mật cho dữ liệu đám mây : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

Nghiên cứu thiết kế và cố định ADN đầu dò ứng dụng trong cảm biến ADN định hướng phát hiện vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh viêm màng não : Luận văn ThS. Công nghệ Nano Sinh học: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Nghiên cứu công nghệ tìm kiếm (Mã nguồn mở) Lucene áp dụng giải quyết bài toán tìm kiếm trong hệ thống Văn bản : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 62.48.01.03

Giáo trình nhập môn hệ cơ sở dữ liệu

Giáo trình xử lý ảnh

Học máy : Các kỹ thuật cơ bản và hiện đại

Vi xử lý và vi điều khiển : Nguyên lý và ứng dụng