Nghiên cứu nhu cầu đọc và công tác giáo dục nhu cầu đọc của học sinh tiểu học Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy TRỊNH, KHÁNH VÂN Keywords: Nhu cầu đọc;Học sinh tiểu học;Thư viện Issue Date: 2010 Publisher: Khoa Thông Tin Thư viện Abstract: Đề tài được nghiên cứu với mục đích tìm hiểu nhu cầu đọc của học sinh tiểu học và công tác giáo dục nhu cầu đọc cho các em học sinh. Qua kết quả nghiên cứu đóng góp một vài ý kiến nhằm định hướng phương pháp giáo dục giữa gia đình – nhà trường –thư viện đối với nhu cầu đọc của học sinh. Từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp để thúc đẩy nhu cầu đọc của học sinh, hỗ trợ cho giáo viên và phụ huynh trong việc phát triển nhu cầu đọc của con em mình. Description: KL00016; 96 tr. URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33837 Appears in Collections: USSH - Undergraduate Theses

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33837

Nhận xét