Thành lập bản đồ các đảo trong khu vực bảo vệ danh thắng quốc tế vịnh Hạ Long phục vụ mục đích du lịch

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25734

Nhận xét