Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình năm 2000

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14351

Nhận xét